Elektrik sayaçlarının hassasiyet değerlerinin kanun ve mevzuatlarda belirlenen tarihlerde ya da istenilen zamanlarda ölçülmesi gerekmektedir.Sahada sayacın bulunduğu noktaya gidilerek yerinde taşınabilir sayaç test cihazları ile yapılmaktadır.

TEIAŞ ve TEDAŞ trafo merkezlerideki enerji alışveriş noktalarında, hidrolik, termik, rüzgar ve güneş santrallerindeki yüzlerce noktada; devreye alma sırasındaki ve periyodik test aşamalarındaki sayaç hassasiyet testleri firmamız personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

KORUMA VE KONTROL RÖLE SİSTEMLERİ

 • Aşırı Akım / Topraklama Arıza Rölesi
 • Diferansiyel Rölesi
 • Mesafe Koruma Rölesi
 • Düşük / Aşırı Gerilim Rölesi
 • Dengesiz Yük Rölesi
 • Frekans Röleleri
 • Yönlü Aşırı Akım Röleleri
 • Gerilim Rölesi


KORUMA VE KONTROL RÖLELERİ AYAR VE TESTLERİ

 • Koruma ve Kontrol Röleleri Set Edilmesi ve Testleri
 • Transdüser Testleri
 • Ölçü Aletleri Testleri


SCADA OTOMASYONU

 • Koruma Sistemlerinin SCADA Adaptasyonu
 • SCADA Projeleri
 • Yük Atma Otomasyonu