KABLO-VLF TESTLERİ

60 kV VLF Kablo Test Cihazı VLF (Very Low frequance) Test Yöntemi : Çok Düşük Frekans ile AC’de Yapılan Testdir. XLPE ve EPR gibi yekpare dielektrik kablolar için geleneksel olarak yapılan DC Hi-Pot veya dayanıklılık testi yerine denenmiş ve kanıtlanarak kabul edilmiştir. Bilindiği üzere bakım ve servis amaçlı yapılan DC izolasyon ve delinme testleri ile yeraltında bulununan XLPE ve EPR gibi extrüde kablolarda zamanından önce muhtemel izolasyon problemleri oluşmasına neden olabilir. Ayrıca DC delinme veya Hİ-Pot testleri ciddi kablo arızalarının bulunmasında başarısız bulunmuştur. Bu yüzden DC’de yapılan herhangi bir Hİ-Pot testi yerine çok düşük frekans ile AC’de yapılan VLF (Very Low Frequence) testi hemen hemen tüm kablo test standartlarında kullanılmaya başlanmıştır. AC’de VLF (Very Low Frequence) uygulanarak yapılan Hİ-Pot /Delinme testlerinin uygun bulunmasından beri kablo izolasyonlarında herhangi bir problem gözlenmemiş ve kablonun ömrünün kısalmadığı gözlenmiştir.


B2 Electronic HVA60 60 kV VLF Kablo Test Cihazı

  • 60 kV a kadar DC Test Gerilimi
  • 62 kV Peak Gerilimi
  • 44 kV RMS Test Gerilimi